Preparing for a trip to Europe: what is the weather like in Lithuania and the world?

  • 2021-01-11

Have you been dreaming of traveling around the Baltics for a long time? What about a beautiful and attractive Lithuania? Holidays in this country will become a real paradise for anyone who enjoys a warm and mild climate. Lithuania is a perfect destination for older people and families with children. However, it is necessary to look at the current weather in Lithuania and the world before the trip.

The weather portal Meteoprog provides relevant data on:
- the temperature in various parts of the country;
- atmospheric pressure, wind direction, air humidity;
- gives recommendations on how to dress best for particular weather.

The temperature may differ depending on the region. Weather in the world and Lithuania depends on many factors, such as the amount of solar radiation, atmospheric fronts, air circulation (cyclone and anticyclone), etc.

What is the weather like in Jonava?

There are many beautiful and interesting cities in Lithuania. One of them is Jonava, which was founded in the 18th century. In those days, it was a small multi-religious village with a bazaar. Since the 19th century, the city has become famous for furniture manufacturing.

However, if you want to go to this historic city, you should find out what the weather in Jonava is like.

It has a humid continental climate and warm and soft summers. Winter in Jonava is harsh and wet. The coldest temperature ever recorded in Jonava was in February 1929, when it reached -15 degrees. In summer, the temperature rises to +20 degrees.

You can find today's weather in Jonava on the Meteoprog portal. Enter the city's name in the search bar, and the system will automatically display the required information for this region.

Weather in Šiauliai: to the attention of tourists

Visiting Šiauliai is a must for every tourist traveling to Lithuania. This city is full of history. The famous Battle of Saule, in which the Livonian Brothers of the Sword were crushed, took place here. Once the epicenter of battles, Šiauliai is known for its historical sights and invites everyone to see the city's many places of interest: beautiful churches and unusual museums, industrial houses, and much more. Before the trip, be sure to check what the weather in Šiauliai will be like at that time.

Visit the Meteoprog website and search for the city in the search bar. Weather information on the portal is promptly updated so that you will avoid bad weather for sure.

Let your trip to Šiauliai be enjoyable, with sunny and windless weather.

 

Seniai svajojote pakeliauti po Baltiją? Kaip dėl gražios ir patrauklios Lietuvos? Poilsis šioje šalyje taps tikru rojumi visiems, kam patinka nekarštas minkštas klimatas. Čia gali nukeliauti senyvo amžiaus žmonės ir šeimos su vaikais. Tačiau prieš kelionę būtina pažiūrėti, kokie orai Lietuvoje ir pasaulyje šiuo metu.

Tai galima padaryti orų portale Meteoprog, kur:
- pateikti aktualūs duomenys apie temperatūrą įvairiuose šalies kampuose;
- nurodyti atmosferos slėgis, vėjo kryptis, oro drėgnumas;
- pateiktos rekomendacijos dėl to, kuo geriau apsirengti tam tikru oru.

Priklausomai nuo regiono, temperatūros režimas gali skirtis. Orai pasaulyje ir Lietuvoje priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, nuo Saulės radiacijos kiekio, atmosferos fronto, oro cirkuliacijos (ciklonas ir anticiklonas) ir t.

Kokie orai Jonavoje?

Lietuvoje yra daug gražių ir įdomių miestų. Vienas jų — Jonava, kuris buvo įkurtas XVIII amžiuje. Tais laikais tai buvo nedidelė gyvenvietė su turgumi, kur gyveno įvairių religijų žmonės, o nuo XIX amžiaus miestas pagarsėjo, kaip baldų gamintojų miestas. Tačiau, jeigu norite nuvykti į šį istorinį miestą, rekomenduojama iškart žinoti, kokie orai Jonavoje.

Čia vyrauja drėgnas kontinentinis klimatas bei šilta ir minkšta vasara. Žiema Jonavoje yra aršesnė ir drėgnesnė. Buvo užfiksuota, kad šalčiausias mėnuo — vasaris — buvo 1929 metais. Tuomet temperatūra siekė -15 laipsnių. Vasara termometro stulpeliai kyla iki +20 laipsnių.

Šiandienos orus Jonavoje galite sužinoti portale Meteoprog. Paieškos eilutėje įveskite miesto pavadinimą, ir sistema automatiškai parodys reikiamus duomenis apie šį regioną.

Oras Šiauliuose: turistų dėmesiui

Visi planuojantys nuvykti į Lietuvą, būtinai turi nukeliauti į Šiaulius. Tai istorijos kupinas miestas. Būtent čia vyko mūšis, kuriame buvo sutriuškintas Kalavijuočių ordinas. Kažkada čia buvo mūšių epicentras, o dabar – istorija alsuojantis miestas kviečia visus norinčius pamatyti daugybę įdomių miesto įžymybių: gražių bažnyčių ir neįprastų muziejų, pramonininkų namų ir daug kitų vietų. Prieš kelionę būtinai pažiūrėkite, koks bus oras Šiauliuose tuo metu.

Apsilankykite Meteoprog tinklalapyje ir paieškos eilutėje raskite miestą. Informacija ir duomenys apie orą portale atnaujinami laiku, todėl rizika susidurti su blogu oru yra sumažinta.

Tegul jūsų kelionė į Šiaulios bus įdomi, o oras — saulėtas ir bevėjis.